2bprojekt to także odbiory mieszkań z rynku pierwotnego bądź wtórnego!

Podczas odbioru technicznego prac budowlanych sprawdzamy:
– jakość wykonanych tynków wewnętrznych,
– poziom wilgotności posadzek i tynków,
– pionowość ścian,
– zachowanie kątów prostych ścian,
– poziom posadzek,
– prawidłowość montażu stolarki drzwiowej i okiennej,
– poprawność osadzenie parapetów,
– odpowiednie wykończenie balkonów (balustrada, płytki).

Po zakończeniu czynności sprawdzających jakość wykonanych prac przystępujemy do pomiarów powykonawczych powierzchni mieszkania.

W ciągu trzech dni prześlemy Państwu protokół odbioru technicznego wykonanych prac wraz z szczegółową dokumentacją fotograficzną.